Wat moet ik doen als het CO-alarm afgaat?

Als het alarm klinkt, als volgt reageren:

1. Controleer of er iemand wordt ervaren van de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging – hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid of andere ‘griepachtige’ symptomen: –

2. Open de deuren en ramen om te ventileren.

3. Schakel alle brandstof-verbrandende apparaten waar mogelijk en stoppen met het gebruik ervan.

4. Ontruim het pand verlaten van de deuren en ramen open.

5. Ring uw gas of andere brandstofleverancier op hun noodnummer.

6. Niet opnieuw betreedt de woning tot het alarm is gestopt.

7. Roep onmiddellijk medische hulp voor iedereen die lijden onder de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging (hoofdpijn, misselijkheid), en adviseren dat koolmonoxidevergiftiging wordt vermoed.

8. Niet meer de brandstof verbrandende apparaten gebruiken totdat ze zijn hecked door een deskundige. In het geval van gastoestellen moet dit een gas Safe geregistreerde installateur zijn.

9. Als er geen klachten bestaan??, werken de Test / Reset-knop en onmiddellijk het huis te ventileren door het openen van de ramen en deuren.

10. Het alarm kan worden uitgezet door op de Test / Reset-knop.